21-08-2018 / nieuws / Peter van der Giessen

Voorkom schade door downtime!

Door de digitalisering van bedrijfsprocessen zijn deze steeds meer afhankelijk van ICT. Omdat deze processen vaak de gehele business raken is het van belang dat de ICT continue beschikbaar, weerbaar en wendbaar is. Dat de impact van niet beschikbare ICT groot kan zijn, blijkt maar weer uit een recente storing bij een samenwerkingsverband van gemeenten.  

 

Wat er is gebeurd
Door een storing aan de koelinstallatie van een datacenter werden de meeste onderdelen van de ICT- infrastructuur uitgeschakeld. Hierdoor was een groot gedeelte van de ICT-voorziening, waaronder alle bedrijfs- en kantoorapplicaties, voor lange tijd niet beschikbaar. De gevolgen hiervan waren onder andere dat vrijwel alle bedrijfsprocessen en werkzaamheden stil kwamen te liggen, bedrijven en burgers niet konden worden geholpen en dat er niet aan financiële verplichtingen kon worden voldaan. Ook hangt er een flink prijskaartje aan de downtime. De kosten ten gevolge van de storing worden namelijk geschat op een bedrag rond de €500.000.

 

Wilt u dit voorkomen?
Het is belangrijk dat een organisatie zich bewust is van de mogelijke gevolgen van een verstoring binnen de primaire processen en dat de organisatie weet welke componenten deze processen het meest kwetsbaar maken. Conclusion Mission Critical helpt organisaties om deze gevolgen en componenten in kaart te brengen en geeft advies over het wegnemen van risico’s. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van een Business Impact Analyse (link). Voor organisaties die zich liever focussen op de core-business, verzorgt Conclusion Mission Critical nachtrust. Nachtrust omdat het van deze organisaties de verantwoordelijkheid over de meest kritische applicaties overneemt en daarvoor optimale beschikbaarheid, weerbaarheid en wendbaarheid realiseert.

 

Bent u ook toe aan nachtrust? Neem dan contact op met Peter van der Giessen via +31 (0) 6 20 00 38 56 of pvandergiessen@conclusion.nl