Business Impact Analyse

Als downtime geen optie is, voorraad geld kost, doorstroom noodzakelijk is en elke seconde telt. U heeft er vast een beeld bij wat hiermee bedoeld wordt. Weet u ook wat dit binnen uw organisatie betekent? Weet u wat de gevolgen zijn van een verstoring binnen uw primaire processen? Heeft u een beeld van de componenten die uw primaire processen het meest kwetsbaar maken? Nee? Dan is de Business Impact Analyse wat voor u.​

De meest kritische processen binnen uw organisatie worden geïnventariseerd en uitgewerkt op basis van onze Mission Critical best practices en over de drie assen: mens, proces en techniek. Kernpunten die getoetst worden zijn de beschikbaarheid, flexibiliteit en toekomstbestendigheid van technologie. Alsook de borging van integere en vertrouwelijke data. ​

Er wordt een analyse gemaakt van eventuele verschillen tussen de huidige (IST) en gewenste (SOLL) situatie. Daarbij wordt een advies gegeven over welke kwetsbaarheden het eerst gemitigeerd dienen te worden en binnen welke termijn dat dient te gebeuren. Tevens wordt voor ieder missiekritisch proces de Recovery Point Objective (RPO) en Recovery Time Objective (RTO) vastgesteld. ​

De uitkomsten van de Business Impact Analyse kunt u gebruiken ter ondersteuning van uw te nemen management besluiten. Daarnaast zal het risicobewustzijn binnen uw organisatie aanzienlijk toenemen.  ​

 

Download voor meer informatie de Business Impact Analyse flyer.