Cloud Enabled Application Platfrom (CEAP)

Het Cloud Enabled Application Platform biedt de mogelijkheid om applicatie services in containers te laten functioneren. De dienst zorgt voor een stabiele, veilige en consistente omgeving waarop applicatieontwikkelaars of leveranciers hun applicaties kunnen ontwikkelen en in productie kunnen nemen. CEAP dient als uniforme basis om applicaties en DevOps teams in alle fasen van de life cycle te ondersteunen (van monoliet tot microservice). â€‹Het CEAP platform is ontwikkeld rondom het open source Kubernetes platform.

 

Enkele activiteiten die worden uitgevoerd als onderdeel van de dienst:

  • Life Cycle Management op platform niveau
  • Consultancy m.b.t. aansluiting applicaties op platform niveau, incl. plug-ins
  • Beheer en Life Cycle Management op basis van container images
  • Gebruikersbeheer op Container registry en platform
  • Capaciteitsmanagement van platform
  • Inregelen automatisering voortbrengingsproces (CI/CD)

 

Het Cloud Enabled Application Platform kan zowel in de private of public cloud (Azure of AWS) draaien.