DevOps journey workshops

Als organisatie wilt u snel inspelen op de veranderende markt en specifieke klantvragen. DevOps is daarbij onmisbaar: dankzij DevOps

verlopen aanpassingen in uw business software in recordtempo en zijn de aanpassingen kwalitatief beter. Misschien bent u daarom al actief met DevOps en is het tijd voor een volgende stap. Of u staat aan het begin van uw DevOps Journey: u wilt vooraf uitsluitsel over uw mogelijkheden.

 

Wat uw doelen of ambities ook zijn: Conclusion Mission Critical dekt alle DevOps vragen af met zes op elkaar aansluitende workshops, die ook

afzonderlijk te boeken zijn. Elke workshop stemmen wij ‘op maat’ af op basis van uw behoefte en de waarde die de workshop voor uw organisatie oplevert. 

 

Workshop 1: Awareness binnen uw organisatie

Workshop 2: Bestaande applicaties in uw voortbrengingsketen

Workshop 3: Uw bedrijfscultuur

Workshop 4: Uw weg naar automation

Workshop 5: Infrastructure as code

Workshop 6: Optimalisatie binnen uw cloud
Download hier een overzicht van alle DevOps workshops.


Workshop 1: Awareness binnen uw organisatie

Deze kennismakingsworkshop richt zich op het IT-management van uw organisatie en helpt om het fenomeen DevOps in beeld te krijgen: wat is het, hoe werkt het en waarom werkt het? Daarnaast krijgt u zicht op welke manier DevOps toegevoegde waarde aan uw organisatie levert.

 

DORA – een gerenommeerd onderzoeksbureau dat al jarenlang onderzoek doet naar de ‘State of DevOps’ – maakt duidelijk dat DevOps niet zomaar een technisch speeltje is of een nieuwe hype, maar werkelijk waarde toevoegt aan uw business. Daartoe stelt het onderzoeksbureau wel restricties aan de juiste toepassing van DevOps. En dat is exáct waar Conclusion Mission Critical u verder bij helpt.

 

Workshop 2: Bestaande applicaties in uw voortbrengingsketen

Wanneer u constateert dat DevOps de gewenste toegevoegde waarde voor uw organisatie levert, is de logische vervolgvraag: ‘waar’? Daarvoor onderzoeken we in deze workshop één of meer belangrijke applicaties van uw organisatie.

 

We stellen vast welke stappen bij deze applicatie(s) betrokken zijn, van idee tot werkende software. Ook registeren we de benodigde tijd om werkzaamheden uit te voeren, hoelang werk ‘in de wacht staat’ en hoeveel ‘handovers’ zich in de keten aandienen tussen de verschillende betrokkenen. Deze analyse geeft zicht op het laaghangend fruit: daar waar u snel de grootste verbeterslag maakt.

 

Workshop 3: Uw bedrijfscultuur

Succesvolle DevOps transformaties omvatten veel meer dan alleen technologie en het automatiseren van softwareontwikkeling, -implementatie en -beheer. Sterker nog: alleen als ook de bedrijfscultuur transformeert, maakt de DevOps transformatie kans. Het ‘meekrijgen’ van uw bedrijfscultuur is een van de meest uitdagende aspecten van een succesvolle DevOps transformatie.

 

Conclusion voorziet u in deze workshop van tools en advies. Denk aan begeleiding bij een nieuwe manier van samenwerken en het creëren en borgen van een gemeenschappelijk gevoel van verantwoordelijkheid in uw organisatie. Tevens zal er ook voldoende aandacht besteed worden aan security (DevSecOps) in deze workshop.

 

Workshop 4: Uw weg naar automation

Het automatiseren van handelingen in de voortbrengingsketen levert een belangrijke bijdrage in de realisatie van de DevOps gedachte. In deze

workshop onderzoeken we op welke vlakken u (aanvullende) behoefte hebt aan automatisering van werkzaamheden.

 

We focussen op:

  • Het ontwikkeldomein en op Continuous Integration tools.
  • Het operationsdomein met o.a. ‘Infrastructure as Code’, monitoring en (public) cloud transitie.
  • De aansluiting tussen Dev en Ops en standaardisatie van hulpmiddelen in deze domeinen.
  • De automatisering van (Security) Tests.

 

Workshop 5: Infrastructure as code

Met Infrastructure as code (IaC) kunt u snel, betrouwbaar en herhaalbaar software deployen op de verschillende onderdelen van uw OTAP-keten.

 

Veel organisaties hebben hier al een stap in gezet. Soms blijkt echter dat die investering nog onvoldoende rendement oplevert. Deelname aan deze vijfde workshop helpt u de vruchten te plukken van reeds gemaakte investeringen. Gebruikt u Puppet, Chef of Ansible? We zijn erin thuis.

 

Workshop 6: Optimalisatie binnen uw cloud

Cloud native, Docker en Kubernetes: niet zelden worden ze in één adem genoemd met DevOps, soms zelfs eraan gelijkgesteld. Terecht of niet: vast staat dat de toepassing van Containers en (Public) Cloud Infrastructuur tot grote verbeteringen leidt.

 

In deze zesde workshop onderzoeken wij samen met u hoe de inzet van Cloud native computing bijdraagt aan het behalen van business targets. Blijken de baten van (Public) cloud nog niet ultiem te zijn, dan is het aanpassen van bestaande applicaties noodzakelijk. In deze workshop leert u met welke acties u een optimaal resultaat bereikt.

Meer weten of een DevOps workshop aanvragen?
Bel Peter van der Giessen
+31 (0)6 20 00 38 56