Hoe blijft u 24x7 beschikbaar, wendbaar en weerbaar?

U herkent het ongetwijfeld. 365 dagen per jaar moeten uw bedrijfskritische processen 24/7 beschikbaar, wendbaar en weerbaar zijn én blijven. Hoe organiseert en borgt u de IT die deze kritieke processen faciliteert in uw organisatie? U leert het in deze workshops. 
 

In vijf op elkaar aansluitende (maar naar keus ook los te volgen) workshops ontdekt u de optimale IT-situatie voor úw organisatie. Dat levert 24/7 beschikbaarheid, wendbaarheid en weerbaarheid op, waarmee u bent voorbereid op de vragen van nu en van de toekomst. 

 

Workshop 1: De techniek

Workshop 2: De samenwerking

Workshop 3: De procesinrichting

Workshop 4: De ketenregie

Worskhop 5: De rapportage
Download hier een overzicht van alle Mission Critical IT workshops.


Workshop 1: De techniek

Hoe bereikt u de ideale technische situatie? IT speelt een kritische rol in de bedrijfsvoering. U hebt wensen, eisen en een visie op waar u heen wilt. De regelgeving wordt steeds strenger. En mogelijk zijn er eisen van toezichthouders. Hoe garandeert u dat uw IT dit optimaal ondersteunt en dat uw bedrijf compliant is? Daar draait het om in deze workshop. 

 

Bij Conclusion Mission Critical zijn we vertrouwd met het ontwerpen, ontwikkelen en beheren van hoog beschikbare, wendbare en weerbare IT-omgevingen. We combineren onze expertise met uw wensen, visie en eisen. Samen komen we tot de meest ideale technische oplossing, gericht op onder meer architectuur, connectiviteit, technische beveiliging, technische tooling, beheer en IT Continuity. 

 

Workshop 2: De samenwerking

Als we de technische situatie in kaart hebben gebracht en ook de technische vereisten hebben bepaald (zoals RTO, RPO, uptime), inventariseren we de functionele eisen van uw organisatie. Op basis daarvan maken we een heldere afbakening van verantwoordelijkheden en van de manier van samenwerken tussen u en uw IT-leverancier: 

 

  • Welke verantwoordelijkheden houdt u zelf en welke besteedt u uit? 

  • Welk governance model past hierbij? Wilt u zich alleen bezighouden met uw core business, of ook zelf actief blijven binnen de Mission Critical IT?

  • Welke afspraken moeten er gemaakt worden om samen met uw IT-leverancier een hoog beschikbare, wendbare en weerbare IT-omgeving te realiseren?  

 

Hoe ziet het optimale samenwerkingsmodel eruit? En welke KPI’s passen hier het best bij? Dat is de uitkomst van deze workshop. 

 

Workshop 3: De procesinrichting

Met de uitkomsten van workshop 2 is duidelijk hoe het samenwerkingsmodel eruitziet en wie welke verantwoordelijkheden draagt. Tijd dus om te bekijken hoe we de benodigde processen op de voor u best passende manier kunnen inrichten. 

 

Voor dat onderzoek reiken we vanuit Conclusion Mission Critical procesmodellen aan die hun waarde royaal hebben bewezen in onze dienstverlening. Beproefde modellen dus, die het framework voor deze workshop leveren. Ze illustreren hoe ook uw organisatie tot de meest efficiënte en doeltreffende processen kan komen, zoals operationele, tactische, security- en IT-continuity-processen. 

 

Het resultaat van deze workshop is een uitgewerkt procesmodel dat optimaal aansluit bij uw wensen, eisen en visie ten aanzien van uw IT. 

 

Workshop 4: De ketenregie

In workshop 2 en 3 zijn de samenwerking en procesinrichting besproken. Grondige borging van de functionele beschikbaarheid van uw totale IT-keten vraagt bovendien om afspraken met betrokken derde partijen: uw applicatieleveranciers en netwerkproviders bijvoorbeeld. Alléén wanneer iedereen zich in de keten conformeert aan uw wensen en eisen, komen realistische garanties in beeld voor de beschikbaarheid, wendbaarheid en weerbaarheid van uw IT-keten.  

 

Als organisatie kunt u besluiten dat u zich exclusief wilt richten op uw core business. Het is in dat geval gebruikelijk om een derde partij in te schakelen die als ketenregisseur optreedt. De ketenregisseur stuurt namens u de betrokken partijen in de keten aan, zodat u hier geen omkijken meer naar hebt. Dat kan veel zorg schelen. Noem het onze ‘nachtrust-service’. 

 

Als resultaat van deze workshop hebt u een helder overzicht van de benodigde afspraken met de in uw situatie betrokken derde partijen. Ook beschikt u over een ketenregiemodel gericht op de samenwerking met de partijen in uw IT-keten. 

 

Workshop 5: De rapportage

Natuurlijk wilt u na de implementatie van de techniek, het samenwerkingsmodel, het procesmodel en het ketenregiemodel ook inzicht in hoe de keten als geheel presteert. Deze vijfde workshop focust daarom op uw rapportagebehoeften. Die rapportage is niet alleen gericht op het in controle houden van uw IT-landschap, maar ook op compliancy met regelgeving en eisen van eventuele toezichthouders. 

 

In deze workshop besteden we bovendien aandacht aan het opstellen van een Dossier Afspraken en Procedures (DAP). 

Meer weten of een Mission Critical IT workshop aanvragen?
Bel Peter van der Giessen
+31 (0)6 20 00 38 56