Mission Critical Platform/ Business Critical Platform

Het Mission Critical of Business Critical Platform (afhankelijk van de mate van kritiekheid) vormt de basis waarbinnen alle diensten voor een klant worden gerealiseerd. Dit platform bestaat uit een Virtual Datacenter (tenant) welke projectmatig en specifiek voor de klant wordt ontworpen en ingericht.

 

De hosting van dit platform wordt gemonitord vanuit ons 24x7 bemenste Mission Critical Operating Centrum waarbij een combinatie van tooling gebruikt wordt voor primaire component monitoring, inclusief monitoring op in- en uitgaande interfaces. Ketenmonitoring is aanvullend op deze monitoring en wordt gebruikt om inzicht te krijgen in het totale landschap (horizontale keten). De status van de systemen wordt grafisch weergegeven en alerts worden tevens via mail en/of andere communicatiemiddelen gedistribueerd. 

 

Het Mission Critical en Business Critical Platform draait op zowel de private- als public cloud (Azure of AWS) en ook in een combinatie in de vorm van een hybrid cloud.