Technisch applicatiebeheer | traditioneel & cloud-native

Technisch applicatiebeheer waakt traditioneel proactief over het correct en optimaal functioneren van de applicatieketen tijdens de Run en Change. Dit betekent dat de performance, beschikbaarheid en bedrijfszekerheid van de applicatieketen zowel tijdens de operatie als tijdens het doorvoeren van innovaties en verbeteringen te allen tijde geborgd is.

 

Wij zorgen ervoor dat uw applicatie(s) te allen tijde hun functie kunnen uitvoeren, in samenwerking met de leveranciers, functionele beheerders en/of ontwikkelaars.

 

Cloud-native (AWS)

Cloud-native applicaties laten zich anders beheren dan traditionele applicaties. Dit kan betekenen dat er een andere invulling wordt gegeven aan dezelfde werkzaamheden, of dat er werkzaamheden vervallen of bij komen. Voor zowel traditionele applicaties als cloud-native omgevingen verzorgen wij het Technisch Applicatiebeheer.

 

Activiteiten die worden uitgevoerd als onderdeel van de dienst:

  • Afstemming en advies in de gehele keten
  • Installatie software en configuratie in OTAP
  • Installatie (security)patches en releases
  • Inregelen automatisering voortbrengingsproces (CI/CD)
  • Life Cycle Management op middleware
  • Aansluiting applicatie op IAM oplossing
  • Testen van software op non-functional requirements (HA, capaciteit, performance)
  • Monitoring applicatie (resourcegebruik, werking, interfaces)
  • Documentatie over applicatie
  • Uitvoeren van kwetsbaarheidsmanagement

 

Deze dienst wordt vaak gecombineerd met OS-beheer en databasebeheer.