Bestaande applicaties in uw voortbrengingsketen

Wanneer u constateert dat DevOps de gewenste toegevoegde waarde voor uw organisatie levert, is de logische vervolgvraag: ‘waar’? Daarvoor onderzoeken we in deze workshop één of meer belangrijke applicaties van uw organisatie.

 

We stellen vast welke stappen bij deze applicatie(s) betrokken zijn, van idee tot werkende software. Ook registeren we de benodigde tijd om werkzaamheden uit te voeren, hoelang werk ‘in de wacht staat’ en hoeveel ‘handovers’ zich in de keten aandienen tussen de verschillende betrokkenen. Deze analyse geeft zicht op het laaghangend fruit: daar waar u snel de grootste verbeterslag maakt.
Download hier een overzicht van alle DevOps workshops


Meer weten of een DevOps workshop aanvragen?
Bel Peter van der Giessen
+31 (0)6 20 00 38 56