Workshop 4: De ketenregie

In workshop 2 en 3 zijn de samenwerking en procesinrichting besproken. Grondige borging van de functionele beschikbaarheid van uw totale IT-keten vraagt bovendien om afspraken met betrokken derde partijen: uw applicatieleveranciers en netwerkproviders bijvoorbeeld. Alléén wanneer iedereen zich in de keten conformeert aan uw wensen en eisen, komen realistische garanties in beeld voor de beschikbaarheid, wendbaarheid en weerbaarheid van uw IT-keten.  

 

Als organisatie kunt u besluiten dat u zich exclusief wilt richten op uw core business. Het is in dat geval gebruikelijk om een derde partij in te schakelen die als ketenregisseur optreedt. De ketenregisseur stuurt namens u de betrokken partijen in de keten aan, zodat u hier geen omkijken meer naar hebt. Dat kan veel zorg schelen. Noem het onze ‘nachtrust-service’. 

 

Als resultaat van deze workshop hebt u een helder overzicht van de benodigde afspraken met de in uw situatie betrokken derde partijen. Ook beschikt u over een ketenregiemodel gericht op de samenwerking met de partijen in uw IT-keten.