Uw weg naar automation

Het automatiseren van handelingen in de voortbrengingsketen levert een belangrijke bijdrage in de realisatie van de DevOps gedachte. In deze

workshop onderzoeken we op welke vlakken u (aanvullende) behoefte hebt aan automatisering van werkzaamheden.

 

We focussen op:

  • Het ontwikkeldomein en op Continuous Integration tools.
  • Het operationsdomein met o.a. ‘Infrastructure as Code’, monitoring en (public) cloud transitie.
  • De aansluiting tussen Dev en Ops en standaardisatie van hulpmiddelen in deze domeinen.
  • De automatisering van (Security) Tests.Download hier een overzicht van alle DevOps workshops


Meer weten of een DevOps workshop aanvragen?
Bel Peter van der Giessen
+31 (0)6 20 00 38 56