Workshop 5: De rapportage

Natuurlijk wilt u na de implementatie van de techniek, het samenwerkingsmodel, het procesmodel en het ketenregiemodel ook inzicht in hoe de keten als geheel presteert. Deze vijfde workshop focust daarom op uw rapportagebehoeften. Die rapportage is niet alleen gericht op het in controle houden van uw IT-landschap, maar ook op compliancy met regelgeving en eisen van eventuele toezichthouders. 

 

In deze workshop besteden we bovendien aandacht aan het opstellen van een Dossier Afspraken en Procedures (DAP).